Moll & Grosskopf Advokater

Vi vet att kunskap och erfarenhet behöver gå hand i hand med tillgänglighet, engagemang och medmänsklighet. Välkommen till den lilla advokatbyrån med det stora engagemanget.

Om advokatbyrån

Vi är lojala och värnar om integritet, diskretion och tystnadsplikt i alla våra åtaganden. Som ledamöter i Sveriges Advokatsamfund följer vi det etiska regelverket som även innebär att vi alltid är oberoende från staten/myndigheterna och fria från intressekonflikter. Vi är måna om att regelbundet vidareutbilda oss inom våra rättsområden för att vara uppdaterade, vilket gör att vi kan bibehålla vår kompetens och på bästa sätt vara ombud eller biträde för just DIG.

Vårt huvudkontor ligger på gågatan i centrala Lund, lättillgängligt från såväl bussar som tåg. Vi välkomnar klienter även från Malmö och andra delar av Skåne. 

Advokat är en i lag skyddad titel (till skillnad från exempelvis jurist). Att vi är ledamöter av @sveriges_advokatsamfund innebär att vi är advokater.

Det finns krav att uppfylla för att bli advokat. Som advokater följer vi också etiska regler vilka syftar till att garantera klienten största möjliga trygghet. Mest centrala bland de etiska reglerna är de som garanterar vårt oberoende, vår lojalitet med klienten, vår tystnadsplikt och vår skyldighet att se till att våra uppdrag är fria från intressekonflikter.

Som advokater står vi under Advokatsamfundets tillsyn. Inför Advokatsamfundet ansvarar vi för att vi, våra biträdande jurister och annan personal på advokatbyrån följer det etiska regelverket.

Om du har frågor kring vad det innebär att anlita en advokat, hör av dig så berättar vi gärna mer.

Våra arbetsområden

Vi kan hjälpa dig inom följande områden.

Tvångsomhändertagande

Migrationsrätt

Brottmål

Familjerätt

Arvsrätt

Övriga tvister

Välkommen
I tvist
Om du har hamnat i en tvist eller behöver råd.
 
Vi hjälper DIG
Skilsmässa eller separation
Genom hela processen i din skilsmässa eller separation.
 
Vi hjälper DIG
Brott
Om du är misstänkt för eller utsatt för brott.
 
Vi hjälper DIG
Utsatt situation
Om socialtjänsten utreder din familj eller du är i en utsatt situation.
 
Vi hjälper DIG
Våra medarbetare

Maria Grosskopf

Cecilia Moll

Petra Ramberg Persson

 Måns Bergendorff

Annette Lantz

Azar Akbarian​