Kostnad

Vår timkostnad är alltid densamma när du väljer någon av oss som ombud eller biträde, 1 845 kr per timme (2023). Vi använder oss av rättshjälpstaxan som domstolsverket beslutar om. I förekommande fall tillkommer en kostnad för resor och väntetid, s.k. tidsspillan, med 1 688 kr per timme (2023), exempelvis i samband med resor till och från domstolen. Fakturering sker löpande.

När vi upprättar handlingar såsom testamente eller samboavtal tillämpar vi även då timdebitering. Priset på handlingen inkl. föregående konsultation och informationsutbyte blir vanligen från 3400 kr inkl. moms.

Det är svårt att på förhand få ett exakt pris på vad ett specifikt ärende kommer att kosta eftersom det beror på hur mycket arbete som behövs för att biträda dig genom hela processen.

Läs mer om rättshjälp och taxor på domstolsverkets hemsida (observera att kostnaden här anges exkl. moms).

Vi hjälper till att ansöka om rättsskydd från ditt försäkringsbolag eller rättshjälp från staten. Du kan i vissa fall få hjälp med kostnaderna antingen från ditt försäkringsbolag eller från staten.

Rättsskydd

Det är viktigt att du som klient lämnar upplysningar för att underlaget för ansökan om rättsskydd ska bli fullständigt. Du ska veta vilket försäkringsbolag du har din hemförsäkring i och gärna hur länge du varit försäkrad i samma bolag samt vilket bolag du haft dessförinnan om du bytt de närmaste två åren. Ansökan om rättsskydd måste göras i första hand.

Rättshjälp

Vid rättshjälp – dvs i de fall när försäkring inte finns eller inte kan utnyttjas – fyller vi tillsammans i ansöknings­formuläret i samband med vårt första möte. Den första rådgivnings­timmen debiteras då omgående och därefter faktureras rättshjälpsavgiften löpande. Din avgift är mellan 2 och 40 % av kostnaden beroende på din inkomst. Det finns ett tak som gör att höginkomsttagare som inte har stora skulder eller omfattande underhållskyldighet till barn inte kan beviljas rättshjälp.

Förskott

Vid nekat rättsskydd/rättshjälp bär du som klient hela kostnadsansvaret. Vi använder oss då av rätten att begära in förskott på arvodet och sedan delfaktura med jämna mellanrum.

Kostnaden för målsägandebiträdets arbete står staten alltid för liksom för uppdrag som biträde enligt LVU, LVM och LPT. Vid offentliga försvararuppdrag är återbetalningsskyldigheten beroende av din inkomst och föreligger endast om du döms för brott.

Arvodeskonto
Bankgiro: 899-9344
IBAN: SE64 5000 0000 0562 4107 4415
BIC:ESSESESS

Glöm inte märka inbetalningen med fakturanummer

 

Klientmedelskonto (förskottsinbetalningar)
Bankgiro: 899-9385
IBAN: SE42 5000 0000 0562 4107 4423
BIC: ESSESESS


Glöm inte märka inbetalningen med personnummer eller för- och efternamn.

Behöver du vår hjälp?