Brottmål

Om du blir misstänkt för ett brott har du rätt att biträdas av den försvarsadvokat (offentlig försvarare eller privat försvarare) som du själv väljer. Du kan kontakta polisen innan förhöret ska hållas och begära att den advokat du önskar ska utses till din offentlige försvarare. Du kan också kontakta oss, så hjälper vi dig med samtalet till polisen. Det kan hända att du eller din familjemedlem via brev eller telefonsamtal kallas till polisförhör utan att ni får mer information än bara tiden för planerat förhör. En så tidig kontakt som möjligt med en advokat är alltid att föredra eftersom det kan förbättra ditt utgångsläge. Det kan vara en mycket bra och värdefull förberedelse att ringa till oss eftersom du när du rådfrågar en advokat innan du går till ett förhör kan få klart för dig bland vilka dina rättigheter är under förhöret. Vi finns här för att stötta och hjälpa just dig och det är en viktig del i uppdraget att du känner förtroende för din advokat. Vi har lång erfarenhet att företräda både ungdomar och vuxna i såväl allvarliga som mindre allvarliga brottsmisstankar. För oss är din situation och dina intressen styrande för vårt samarbete och vi arbetar som ett team genom hela processen. Att du känner dig nöjd och har förtroende är det viktigaste i för oss.

Har du inte rätt till en offentlig försvarare som staten betalar kan du själv anlita en advokat som privat försvarare. Du får då själv stå för denna kostnad. Vid en frikännande dom kan du få ersättning från staten för kostnaderna för försvaret.

Du som har utsatts för ett brott kan ha rätt till ett målsägandebiträde. Framförallt gäller detta om du har blivit utsatt för allvarligare brott och sexualbrott. Brott i relation omfattas oftast också av denna rätt till biträde av en jurist eller advokat. Du kan välja den advokat eller jurist du själv önskar. Hos oss finns både manliga och kvinnliga jurister med god vana och erfarenhet för att utföra dessa uppdrag. Som ditt målsägandebiträde kommer vi att hjälpa dig med råd och stöd under både förundersökningen, dvs. inför och i samband med förhör som polisen kan behöva hålla med dig, och under själva rättegången. Vi gör allt vi kan för att du skall känna dig trygg och väl förberedd genom hela ärendet i alla lägen. En viktig del i uppdraget är också att vi hjälper dig att driva talan om skadestånd mot den eller de som åtalas för brott mot dig. Du behöver alltså inte själv tänka ut vad som är rimligt eller skriva något till domstolen om yrkande och bevisning, allt det ordnar ditt målsägandebiträde åt dig.

Behöver du vår hjälp?