Tvångsomhändertagande

Tvångsvård för barn och unga (LVU)

I första hand kan barn och unga som har det svårt få hjälp och stöd i form av olika insatser i hemmet eller i skolan. Men ibland anser inte socialnämnden att de insatser som finns att erbjuda är tillräckliga, t.ex. familjebehandling, eller det visar sig att socialnämnden och föräldrarna inte har samma uppfattning om vad som blir bäst för barnet/ungdomen. Då kan frågan om tvångsvård bli aktuell. Ibland kan det handla om att barn placeras på låsta institutioner och i andra fall i jourhem eller familjehem. Inte sällan kan föräldrar och/eller den unge ha en annan uppfattning om behovet av vård eller vårdplanen och då vet vi att det är betydelsefullt att ha ett biträde som ger råd och stöd i processen samt företräder den enskilde i Förvaltningsrätten om målet ska hanteras där. Vi på MG Advokater har lång erfarenhet av rollen som biträde och kan vägleda dig med kunskap och omtanke genom denna process som ofta blir mycket känslomässigt betungande.

Tvångsvård inom psykiatrin (LPT/LRV)

När du blivit intagen på sjukvårdsinrättning mot din vilja eller tvingad till sluten eller öppen psykiatrisk vård genom en läkares beslut har du rätt att få ett biträde. Biträdet är ett ombud som finns för att hjälpa dig att föra fram din inställning och föra din talan inför domstolen. Vi på MG Advokater kan hjälpa dig i denna svåra situation. Vi har vana av att arbeta med tvångsomhändertaganden och processa i förvaltningsdomstolarna.

Tvångsvård när socialnämnden ansöker pga påstått missbruk (LVM)

När socialnämnden anser att du har ett missbruk som utgör en fara för ditt liv och hälsa kan en ansökan om tvångsvård göras. Det är inte alltid du håller med om att du har ett missbruk eller kanske tycker du att vården kan ges på frivillig väg. Konsekvenserna av ett tvångsomhändertagarna kan vara stora och det är en ingripande åtgärd. Det kan därför medföra oro och många frågor som vi gärna hjälper dig att hantera. Vi kan föra fram och argumentera för din syn på saken samt stötta dig genom processen. Vi har lång erfarenhet inom området och att processa i domstolen.

Behöver du vår hjälp?