Migrationsrätt

Har du lämnat ditt hemland och är ny i Sverige kan du behöva juridisk hjälp i ärenden som berör asyl eller uppehållstillstånd. Vi på MG Advokater har flera erfarna advokater och jurister som gärna biträder dig. Vi vet att det ofta är en påfrestande process för dig som sökande och det är viktigt att du känner förtroende för ditt biträde. Vi hjälper dig som vuxen, ensamkommande barn och hela familjer. Vi har också tillgång till tolkar som vi bokar in via kända förmedlingar inför våra möten. Inför utredning på Migrationsverket har vi enskilda samtal med klienten för att skapa den bästa förberedelsen. Vi är mycket måna om att du känner dig trygg i att vi har tystnadsplikt och är lojala med dig. MG Advokater arbetar helt fristående från Migrationsverket.

Som asylsökande har du tvingats lämna ditt land och behöver skydd i Sverige. Om du är på flykt från krig och liknande förhållanden eller från förföljelse på grund av nationalitet, ras, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp har du rätt att söka asyl i Sverige. När du söker asyl har du som huvudregel rätt till ett offentligt biträde, dvs. staten betalar kostnaden, och du har rätt att önska vem du vill ha som ditt biträde. Det offentliga biträdet hjälper dig efter din ansökan om asyl och framför i skrift varför du behöver skydd i Sverige. Biträdet kommer att vara med dig genom hela processen i Migrationsverket såväl som vid en process i domstol som i de fall det behövs ett överklagande. Vi ger dig råd och kan hjälpa dig med den juridiska information du behöver.

På MG Advokater finns både manliga och kvinnliga jurister som har omfattande erfarenhet av att arbeta med såväl vuxna asylsökande som med ensamkommande barn som söker asyl i Sverige.

Oavsett om du vill söka uppehållstillstånd för dig själv eller för en familjemedlem som befinner sig i ett annat land kan du få hjälp av jurister eller advokater. Ett skäl som kan vara grund för uppehållstillstånd i Sverige är att återförenas med en nära anhörig. I undantagsfall kan ansökan beviljas även om sökanden redan befinner sig i Sverige, men som huvudregel ska en sådan ansökan göras före inresan till Sverige. För att få ett biträde och ombud behövs en fullmakt från den person som ansökan avser och det kan det bli så att du måste betala kostnaden för den juridiska hjälpen på egen hand. Se vidare under rubriken ”Vad blir min kostnad”.

Behöver du vår hjälp?