Om ADVOKATBYRÅN

Den lilla advokatbyrån med det stora engagemanget.

Vi är lojala och värnar om integritet, diskretion och tystnadsplikt i alla våra åtaganden. Som ledamöter i Sveriges Advokatsamfund följer vi det etiska regelverket som även innebär att vi alltid är oberoende från staten/myndigheterna och fria från intressekonflikter. Vi är måna om att regelbundet vidareutbilda oss inom våra rättsområden för att vara uppdaterade, vilket gör att vi kan bibehålla vår kompetens och på bästa sätt vara ombud eller biträde för just DIG.

Vårt kontor ligger på gågatan i centrala Lund, lättillgängligt från såväl bussar som tåg.

Vi välkomnar klienter även från Malmö och andra delar av Skåne. Vi har även ett mottagningskontor i Åkarp där vi finns tillgängliga endast efter tidsbokning.

Välkommen att kontakta oss för att boka tid.

Moll & Grosskopf logga
Maria & Cecilia

Våra ARBETSOMRÅDEN

Vi åtar oss uppdrag som offentlig eller privat försvarare om du har blivit misstänkt för brott. Som försvarare hjälper vi dig under förundersökningen och hela vägen genom rättegången om misstanken leder till åtal.

Om du har blivit utsatt för brott åtar vi oss uppdrag som målsägandebiträde för dig som brottsoffer. Detta innebär att vi är ditt stöd och din rådgivare i brottmålsprocessen och kan hjälpa dig att framställa skadeståndsanspråk i en eventuell rättegång. För mer information om hur du får utbetalt ditt skadestånd efter en dom vill vi hänvisa till brottsoffermyndighetens hemsida.
Vi biträder dig som söker uppehållstillstånd i Sverige, exempelvis om du behöver skydd från förföljelse eller hot i ditt hemland. Vi är med dig i hela processen i migrationsverket och om ditt ärende ska överklagas till förvaltningsrätten eller högre instans.
Vi ger råd och driver processer inom hela familjerättens område. När du behöver juridisk hjälp i din skilsmässa eller separation kan du anlita oss som ombud. Vi tar uppdrag i mål angående vårdnad, boende och umgänge med barn. Vi tar även uppdrag i ekonomiska frågor om underhållsbidrag och bodelning. Vi upprättar även samboavtal, framtidsfullmakt och äktenskapsförord.
I mål där socialtjänsten eller sjukvården utreder frågan om tvångsomhändertagande av dig eller ditt barn företräder vi dig i den rättsliga processen. Vi kan utses både på önskan av dig eller genom att förvaltningsrätten utser någon av oss. Som ditt biträde i domstolen engagerar vi oss för just dig och argumenterar för din sak.
Vi kan hjälpa dig att upprätta testamente och bouppteckning. Vi kan också företräda dig som ombud i tvister om arv eller klander av testamente. Vi tar även uppdrag som boutredningsman eller skiftesman.
Behöver du hjälp med att tolka ett avtal?
Har du fått en räkning som inte stämmer?
Har du inte fått betalt?
Har du blivit stämd av någon?
Detta är exempel på övriga tvister där vi kan hjälpa till som ditt ombud.
Logga Advokatsamfundet

Våra MEDARBETARE

Vi som arbetar på Moll & Grosskopf Advokater har mångårig erfarenhet i branschen och drivs av glädjen att hjälpa människor i alla möjliga olika utsatta situationer.

Klicka på bilderna nedan för mer information.

Hela teamet foto
Maria Grosskopf

Maria Grosskopf

Advokat

Läs mer
Cecilia Moll

Cecilia Moll

Advokat

Läs mer
Louise Meijer

Louise Meijer

Biträdande jurist

Läs mer
Petra Ramberg Persson

Petra Ramberg Persson

Biträdande Jurist

Läs mer
Anette Lantz

Annette Lantz

Advokatsekreterare

Läs mer

Vilken blir min KOSTNAD?

Vår timkostnad alltid är densamma när du väljer någon av oss som ombud eller biträde, nämligen 1 725 kr per timme (2019). Vi använder oss av rättshjälpstaxan som domstolsverket beslutar om. I förekommande fall tillkommer en kostnad för resor och väntetid, s.k. tidsspillan, med 1 581 kr per timme (2019), exempelvis i samband med resor till och från domstolen. Fakturering sker löpande.

När vi upprättar handlingar såsom testamente eller samboavtal tillämpar vi även då timdebitering. Priset på handlingen inkl. föregående konsultation och informationsutbyte blir vanligen från 3400 kr inkl. moms.


Det är svårt att på förhand få ett exakt pris på vad ett specifikt ärende kommer att kosta eftersom det beror på hur mycket arbete som behövs för att biträda dig genom hela processen.

Läs mer om rättshjälp och taxor på domstolsverkets hemsida (observera att kostnaden här anges exkl. moms)

Vi hjälper till att ansöka om rättsskydd från ditt försäkringsbolag eller rättshjälp från staten. Du kan få hjälp med kostnaderna antingen från ditt försäkringsbolag eller från staten.

Rättsskydd
Det är viktigt att du som klient lämnar upplysningar för att underlaget för ansökan om rättsskydd ska bli fullständigt. Du ska veta vilket försäkringsbolag du har din hemförsäkring i och gärna hur länge du varit försäkrad i samma bolag samt vilket bolag du haft dessförinnan om du bytt de närmaste två åren. Ansökan om rättsskydd måste göras i första hand.

Rättshjälp
Vid rättshjälp - dvs i de fall när försäkring inte finns eller inte kan utnyttjas - fyller vi tillsammans i ansöknings­formuläret i samband med vårt första möte. Den första rådgivnings­timmen debiteras då omgående och därefter faktureras rättshjälpsavgiften löpande. Din avgift är mellan 2 och 40 % av kostnaden beroende på din inkomst. Det finns ett tak som gör att höginkomsttagare som inte har stora skulder eller omfattande underhållskyldighet till barn inte kan beviljas rättshjälp.

Förskott
Vid nekat rättsskydd/rättshjälp bär du som klient hela kostnadsansvaret. Vi använder oss då av rätten att begära in förskott på arvodet och sedan delfaktura med jämna mellanrum.
Kostnaden för målsägandebiträdets arbete står staten alltid för liksom för uppdrag som biträde enligt LVU, LVM och LPT. Vid offentliga försvararuppdrag är återbetalningsskyldigheten beroende av din inkomst och föreligger endast om du döms för brott.

Arvodeskonto
Bankgiro: 899-9344
IBAN: SE64 5000 0000 0562 4107 4415
BIC:ESSESESS

Glöm inte märka inbetalningen med fakturanummerKlientmedelskonto (förskottsinbetalningar)
Bankgiro: 899-9385
IBAN: SE42 5000 0000 0562 4107 4423
BIC: ESSESESS


Glöm inte märka inbetalningen med personnummer eller för- och efternamn.

Kontakta OSS

Det är gratis att ringa och boka tid

Kontaktinformation

  • Måndag - Fredag: 8:00 till 17:00
  • Huvudkontor: Lilla Fiskaregatan 23 , 222 22 Lund
  • Även på: Dalslundsvägen 1 , 232 51 Åkarp
  • Telefon: 046-20 01 51
  • Fax: 046-94 999
  • Email: info@mgadvokater.se

Skicka meddelande

Skicka